Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

176.01 - Abra alba - (W.Wood, 1802)

  • Aphia ID: 141433
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 4 / 14, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 12,8
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Info: Δείγματα από ΑΥΛΙΔΑ-Ν.ΠΕΡΑΜΟ-ΚΥΘΗΡΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων (& πλήρων), σε ποικιλία σχημάτων και σταδίων ανάπτυξης, μικρόσωμου είδους με ελλειψοειδές προφίλ και λαμπερή εξωτερική επιφάνεια, με λίγες συγκεντρικές γραμμές. Χαρακτηριστικό του (όπως και όλων των μελών της οικογένειας) είναι η μορφή της εσοχής του χονδροφόρου (όπου εδράζεται ο εσωτερικός σύνδεσμος του οστράκου), που είναι σαν κουτάλι ή προεξέχουσα χοανοειδής - κυπελοειδής κατασκευή.

Semelidae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 11:15
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 11 09 2017