Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

179.04 - Abra prismatica - (Montagu, 1808)

  • Aphia ID: 141436
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 8 / 10, από δίχτυα ψαράδων.
  • Μήκος (mm): 11,0
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Info: Δείγματα από ΚΥΘΗΡΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων, σε ποικιλία σχημάτων και σταδίων ανάπτυξης, μικρόσωμου είδους με πολύ επίμηκες, ελλειψοειδές προφίλ (με μήκος περίπου διπλάσιο του ύψους), ραμφοειδές πίσω μέρος και λαμπερή εξωτερική επιφάνεια, με λίγες συγκεντρικές γραμμές. Χαρακτηριστικό του (όπως και όλων των μελών της οικογένειας) είναι η μορφή της εσοχής του χονδροφόρου (όπου εδράζεται ο εσωτερικός σύνδεσμος του οστράκου), που είναι σαν κουτάλι ή προεξέχουσα χοανοειδής - κυπελοειδής κατασκευή.

Semelidae
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 11:17
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 06 05 2020