Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

176.09 - Scrobicularia cottardii - (Payraudeau, 1826)

  • Aphia ID: 141423
  • Προέλευση: Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ - 5 / 12, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 19,9
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Info: Δείγματα από Ν.ΠΕΡΑΜΟ-ΑΥΛΙΔΑ-ΕΛΟΣ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων (& πλήρων), σε ποικιλία σχημάτων και σταδίων ανάπτυξης, είδους με ελαφρά τριγωνικό προφίλ (όμοιο με του συγγενούς Scrobicularia plana, από το οποίο διακρίνεται λόγω του μικρότερου μεγέθους, αλλά κυρίως γιατί το οπίσθιο άκρο του είναι ελαφρά ραμφοειδές), καθώς και με λαμπερή εξωτερική επιφάνεια, που διαθέτει λίγες συγκεντρικές γραμμές (ομαδοποιημένες και σε ενδιάμεσες, ακανόνιστες ζώνες). Χαρακτηριστικό του (όπως και όλων των μελών της οικογένειας) είναι η μορφή της εσοχής του χονδροφόρου (όπου εδράζεται ο εσωτερικός σύνδεσμος του οστράκου), που είναι σαν κουτάλι ή προεξέχουσα χοανοειδής - κυπελοειδής κατασκευή.

Semelidae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 11:25
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018