Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

176.10 - Scrobicularia plana - (da Costa, 1778)

  • Aphia ID: 141424
  • Προέλευση: ΕΛΟΣ - 5 / 13, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 20,2
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Info: Δείγματα από ΕΛΟΣ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων, σε ποικιλία σχημάτων και σταδίων ανάπτυξης, του πιό μεγαλόσωμου είδους της οικογένειας (& όμοιου με το συγγενές Scrobicularia cottardii, από το οποίο διακρίνεται καθώς είναι μεγαλύτερου μεγέθους και στερείται του ελαφρώς ραμφοειδούς οπίσθιου άκρου), με προφίλ χαμηλό (από όπου και η ονομασία, αφού planus = επίπεδος) και ελλειψοειδές (βαρύ στα ώριμα - ελαφρύ, λεπτό & πιό γυαλιστερό στα νεαρά άτομα), ενώ η εξωτερική επιφάνεια είναι υπόλευκη και μάτ, με ακανόνιστες συγκεντρικές γραμμές. Χαρακτηριστικό του (όπως και όλων των μελών της οικογένειας) είναι η μορφή της εσοχής του χονδροφόρου (όπου εδράζεται ο εσωτερικός σύνδεσμος του οστράκου), που είναι σαν κουτάλι ή προεξέχουσα χοανοειδής - κυπελοειδής κατασκευή.

Semelidae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04 Σεπτεμβρίου 2017 11:26
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018