Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

193.03 - Pholas dactylus - Linnaeus, 1758

  • Aphia ID: 140770
  • Προέλευση: ΑΥΛΙΔΑ - 11 / 05, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 113,0
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Κοινή ονομασία: Φτερό αγγέλων.
  • Info: Δείγματα από ΑΥΛΙΔΑ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων (& πλήρων), σε ποικιλία σχημάτων και σταδίων ανάπτυξης, εύθραυστου & μεγαλόσωμου είδους, με επίμηκες προφίλ (σαν φτερό), περιόστρακο καφέ ανοιχτό & "λερωμένο", ανάγλυφο της εξωτερικής επιφάνειας, το οποίο συνίσταται σε αγκαθωτό πλέγμα από διασταυρούμενες συγκεντρικές & ακτινικές ραβδώσεις, ενώ εσωτερικά διαθέτει σπατουλοειδή & σχετικά εύθραυστη απόφυση - όπως και μεγάλο & ισχυρό τύλο - στην περιοχή των σπονδύλων. Χαρακτηριστικό του είναι οι τρείς πλάκες (πρωτοπλάκα, μεσοπλάκα & μεταπλάκα), που βρίσκονται ανάμεσα στις θυρίδες. Το συγκεκριμμένο είδος (όπως όλα τα μέλη της οικογένειας) ζεί σε τρύπες, που ανοίγει σε σχετικά μαλακά υποστρώματα με περιστροφικές κινήσεις. Σημειώνεται ότι, παρά το εύθραυστο του είδους, αυτό είναι δυνατόν χάρη στην δομή του οστράκου, η οποία διαθέτει εγκάρσιες, ελασματόμορφες ενισχύσεις, που της προσδίδουν αντοχή.

Pholadidae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 10:35
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 10 09 2019