Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

188.01 - Ensis ensis - (Linnaeus, 1758)

  • Aphia ID: 140733
  • Προέλευση: ΑΥΛΙΔΑ - 12 / 07, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 72,7
  • Κατάσταση: Αδειο.
  • Info: Δείγματα από ΑΥΛΙΔΑ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων, σε ποικιλία σχημάτων, σταδίων ανάπτυξης και αποχρώσεων (εσωτερικά, σε τόνους ιώδεις), εύθραυστου είδους με κομμένο οπίσθιο άκρο, διακόσμηση της εξωτερικής επιφάνειας, η οποία περιλαμβάνει διάσπαρτα καφέ / κόκκινα στίγματα και κοκκινωπές εγκάρσιες ζώνες σε όλο το μήκος, που ορίζονται από τις διαγωνίους των θυρίδων, με προφίλ λεπτό & κοφτερό (από όπου και η ονομασία, αφού ensis = ξίφος), καθώς και με περιόστρακο λαδοπράσινο & λαμπερό. Χαρακτηριστικό του, αλλά και ειδοποιός διαφορά από το όμοιο συγγενές Ensis minor, είναι το καμπύλο σχήμα, ενώ, από το επίσης όμοιο συγγενές Ensis magnus, το μικρότερο μέγεθος.

Pharidae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 08:30
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018