Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

193.03 - Ensis minor - (Chenu, 1843)

  • Aphia ID: 140734
  • Προέλευση: ΕΛΟΣ - 8 / 12, από την παραλία.
  • Μήκος (mm): 108,9
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Info: Δείγματα από ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά)-ΚΥΘΗΡΑ-ΕΛΟΣ- ΛΗΜΝΟ-ΑΝΑΒΥΣΣΟ-ΔΗΛΕΣΙ-ΑΥΛΙΔΑ.

Μεγάλος αριθμός δειγμάτων (& πλήρων), σε ποικιλία σταδίων ανάπτυξης και αποχρώσεων, είδους μεγάλου μήκους, με εμπρόσθιο άκρο κομμένο & σχετικά φαρδύ, διακόσμηση της εξωτερικής επιφάνειας με εγκάρσιες κοκκινωπές ζώνες, που ορίζονται από τις διαγωνίους των θυρίδων, καθώς και περιόστρακο κιτρινωπό & λαμπερό. Χαρακτηριστικό του, αλλά και ειδοποιός διαφορά από τα συγγενή Ensis ensis & Ensis magnus, είναι το ευθύ σχήμα (τα άλλα δύο είδη είναι καμπυλωτά), ενώ, σε σύγκριση με το όμοιο Solen marginatus, η στιλπνότητα της εξωτερικής επιφάνειας (το τελευταίο είναι μάτ & χωρίς τις, έντονης διχρωμίας, εγκάρσιες ζώνες).

Pharidae
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020 10:21
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 06 05 2020