Κοχύλια
των ελληνικών θαλασσών

173.11 - Parvicardium pinnulatum - (Conrad, 1831)

  • Aphia ID: 181343
  • Προέλευση: ΚΥΘΗΡΑ (Αβλέμων) - 8 / 15, από δίχτυα ψαράδων.
  • Μήκος (mm): 9,2
  • Κατάσταση: Αδειο (μονό).
  • Info: Δείγματα από ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χαμολιά)-ΚΥΘΗΡΑ.

Μικρός αριθμός δειγμάτων (& πλήρων), σε ποικιλία σταδίων ανάπτυξης και αποχρώσεων (σε τόνους της ώχρας και, ενίοτε, με πορτοκαλόχρωμα στίγματα σε συγκεντρικές γραμμές), είδους μικρόσωμου με χαρακτηριστικό το ελαφρώς πλάγιο, στρογγυλεμένα "τετράγωνο", προφίλ με ευδιάκριτα τονισμένη κορυφή (ενίοτε και κάπως "κομμένο" στο πλάϊ), καθώς και οι 24 έως 26, πυκνές & επίπεδες, ακτινικές ραβδώσεις, με φυμάτια ευδιάκριτα κυρίως στα άκρα.Είναι όμοιο με το συγγενές Parvicardium scabrum, από το οποίο διαφέρει αφ' ενός ως προς τα μεσοδιαστήματα των ακτινικών ραβδώσεων (στο pinnulatum είναι ελάχιστου πλάτους, ενώ στο δεύτερο είναι αρκετά φαρδειά), αφ' ετέρου ως προς την εικόνα της εσωτερικής επιφάνειας, όπου οι ακτινικές ραβδώσεις είναι ορατές και με ρόζ-καφέ στίγματα ή διακεκομμένες γραμμές (όπως και στο εξωτερικό ανάγλυφο), ενώ στο scabrum δεν φαίνονται σε όλο το μήκος τους και συνήθως λευκάζουν (άν και ενίοτε είναι κιτρινωπές ή πορτοκαλί).

Cardiidae
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 11:32
 Επικοινωνία
 Νέες καταχωρήσεις
Τελευταία ενημέρωση ιστοχώρου: 21 08 2018